Bevegelse som utforskning og utfoldelse

Overskriften er tittelen på en fagartikkel skrevet av Gunn Engelsrud. Den var publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten nr. 7/2005 som ligger åpen på nett. Hun er fysioterapeut, professor i helsefagvitenskap og er leder for Seksjon for kroppsøving og pedagogikk. I nevnte artikkel refereres resultater fra et prosjekt der deltakerne hadde vært med på bevegelsesaktivitet som vektla utforskning og bevegelsesfrihet.

Grunnlaget for bevegelsespraksisen de hadde deltatt i er bevegelse som den grunnleggende uttrykksformen for mennesket. Kroppen forstås som relasjonell og subjektiv. Kroppssubjektet erfarer seg selv, andre og omverdenen. Dette er kroppfenomenologisk filosofi og gir et helt annet utgangspunkt for fysisk aktivitet enn ideen om at kroppen skal formes etter bestemte maler. Her vektlegges i stedet den personlige erfaringen av egne bevegelser, kreativitet og samarbeid med andre.

Tenk deg å bevege deg bare for å finne ut hvordan det føles! Ingen stiller krav til hva du skal kjenne etter, du er ikke nødt til å dele det med noen, og ingen bryr seg om hvordan det ser ut. Eller, forestill deg at du oppdager at en gitt måte å bevege på er ubehagelig av en eller annen grunn, og at du utforsker denne bevegelsesmåten for å få bedre kjennskap til hva dette handler om. Kanskje skulle det kun en veldig liten endring til for at det skulle kjennes greit. Kanskje fikk du kontakt med gamle minner som kunne belyse bakgrunnen for det ubehaget du opplevde.

Hvis du blir nysgjerrig på å vite mer om denne måten å forholde seg til bevegelse på, er det bare å sjekke ut det nevne tidsskriftet. Artikkelen kan også lastes ned på pdf og printes ut om du liker best å lese på papir.