Overskudd i hverdagen

Det å være fysisk aktiv med en viss intensitet og over en viss tid, har veldig konkret effekt på både kropp og sinn. Helsenorge.no skriver om dette. De nevner særskilt overskudd i hverdagen, noe mange savner. Nå er det selvfølgelig mer enn antall minutter med over 140 i puls som virker inn på hvorvidt man har overskudd i hverdagen. Uansett, det å få inn nok fysisk aktivitet etter ditt nivå og tilpasset din situasjon, kan gjøre en ellers krevende hverdag litt mindre strevsom.

Noen trenger mer hvile

Nå skal det nevnes at ikke alle har godt av å øke mengden fysisk aktivitet. Når man er helt utkjørt og har brukt av reservekreftene over lengre tid, kan man være kommet til et punkt der det er nødvendig å redusere mengden aktivitet og stimuli på alle områder av livet. Snakk med en psykomotorisk fysioterapeut om du trenger hjelp til å finne ut om du vil ha godt av mer, mindre eller annen type aktiviteter i hverdagen.

Helsenorge.no er en profesjonell side

Den nevnte siden på helsenorge.no forteller om disse temaene:

  • Kroppen svarer med én gang
  • Hjelp mot stress og smerter
  • Bedre helse og livskvalitet på sikt

Dette nettstedet er skrevet av kvalifisert helsepersonell og holder høy kvalitet. Samtidig er det her som ellers på nettet viktig med en sunn kritisk sans. Dette er viktig, men la det bare ikke bli en ubevisst unnskyldning for å ikke å ta lærdom av det du allerede vet er sant. Vi har gjerne en tendens til å lete etter noe som kan bekrefte måten vi lever på, uansett om vi er fornøyd med den eller ikke.

Sosialt overskudd

Kanskje kan det hjelpe på om vi passer på å bekrefte hverandre som personer. Hvis vi mener at mennesker er verdifulle i seg selv, uavhengig av presentasjoner og livsstil, så la oss finne konkrete måter å virkeliggjøre og formidle dette på. Krav og forventninger kan tappe overskuddet på noen og enhver. Kan hende det er viktigere nå enn noen gang før å roe ned og ha noe uplanlagt tid hver dag. Tid til å kjenne på hvordan livet er, tid til å legge merke til andre, hvordan de har det under overflaten. Det kan utgjøre en stor forskjell på opplevelsen av overskudd i hverdagen, uansett om du trener eller ikke.